Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

W terminie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku jest realizowane zadanie publiczne pt.: przeprowadzenie wielospecjalistycznej terapii dzieci do 6 roku życia uczestniczących w projekcie "Po stronie rodziny  - rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim" współfinansowanym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 - usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie skierowane jest do 10 beneficjentów (dzieci 0-6 r.ż), które zostaną objęte 600 godzinami indywidualnej terapii: psychologicznej, pedagoginej integracji sensorycznej SI, neurologopedycznej, logopedycznej, dogoterapii  oraz terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata. Zadanie finansowane jest również ze środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego. 


logo program regionalny                              logo promuje lodzkie                                      ue-efs 

Projekt : "PO STRONIE RODZINY - ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE SIERADZKIM"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego