Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

tvp logo 500  od dnia 01.09.2016 roku jest realizowane zadanie pt.: "Terapia SI oraz Snoezelen" finansowane ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji "REKLAMA DZIECIOM 2015", środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego oraz pracy wolontaryjnej członków Stowarzyszenia.

Zadanie zakłada prowadzenie spechjalistycznej rehabilitacji: 

terapii metodą Snoezelen;

oraz terapii Integracji Sensorycznej SI

dla 15 dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia z opinią o potrzebie tego typu oddziaływań, potwierdzającą występowanie deficytów rozwojowych lub niepełnosprawność. Beneficjenci to mieszkańcy terenu powiatu sieradzkiego i powiatów ościennych