Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Rekrutacja


                   logo pfron                        logo promuje lodzkie

Stowarzyszenie  DARY LOSU w Sieradzu ogłasza  rekrutację uczestników  do zadania publicznego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym   poprzez  prowadzenie  grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych pn.  Chcemy być samodzielni  2016, finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Wojewody Łódzkiego, środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego oraz pracy wolontaryjnej. W ramach projektu w okresie wrzesień- grudzień 2016r. prowadzone będą terapie: Integracji Sensorycznej, neurologopedyczna, kompetencji społecznych i Snoezelen w Sali Doświadczania świata.

Beneficjentami są  dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkające w powiecie sieradzkim i powiatach ościennych: zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, wieruszowskim i wieluńskim w  wieku  od 1 do 13 r.ż.

Rekrutacja w 3 tygodniu września. Dokumenty można składać w biurze Stowarzyszenia przy ul.Warneńczyka 1 w Sieradzu

od  godz. 16.00 do godz.17.00  w poniedziałek, wtorek, środę od  godz. 15.00 do godz.16.00 

w czwartek, piątek od  godz. 09.00 do godz.12.00  w sobotę.

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej)

* aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

* dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,

*  opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub opinia od wychowawcy przedszkola/szkoły lub zaświadczenie od lekarza pediatry o wskazaniu usprawniania.

* deklaracja wniesienia opłaty w wysokosci 175 zł za 36 godzin terapii.

O zakwalifikowaniu na listę ostateczną oraz terminie podpisania umowy rodzice beneficjentów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje pod numerami tel. 502240354, 509685180 ( prosimy dzwonić w godz. popołudniowych).       


   formularz zgłoszeniowy