b_150_100_16777215_00___images_loga_logo_program_regionalny.jpg   b_150_100_16777215_00___images_loga_lodzkie.png   b_150_100_16777215_00___images_loga_ue-efs.jpg

W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 8-9.06.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.  Szkolenie było z obszaru zwiększenia wiedzy i samoświadomości rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz rozszerzenia ich kompetencji rodzicielskich.

Warsztaty dla rodziców odbywały się pod nazwą     Usłyszeć siebie – Usłyszeć dziecko.

Szkolenie prowadziły doświadczone terapeutki z Fundacji Zrozumieć Autyzm.                  

  Prowadzące dzieliły się wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy z rodzicami dzieci
w spektrum autyzmu, w nurcie terapii rozwojowych, opartych na relacjach.

 

Uczestnicy zdobyli umiejętności z zakresu:

ü  Poznania podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie,

ü  poznania narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych,

ü  rozpoznawania emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

ü  tworzenia efektywnych strategii zaspokajania swoich potrzeb.

 

Warsztaty miały charakter interaktywny, z przestrzenią do szukania indywidualnych rozwiązań dla każdego z uczestników.

b_150_100_16777215_00___images_a1.jpg


b_150_100_16777215_00___images_a2.jpg


b_150_100_16777215_00___images_a3.jpg


b_150_100_16777215_00___images_loga_cus.png

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego