Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_logo_darylosu.png    b_150_100_16777215_00___images_loga_pfron_logo.png

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON realizuje od maja 2019 roku projekt : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI”, którego beneficjentami jest 32 dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych dzięki wsparciu środkami PFRON. Łóżko wodne, słuchawki do przewodnictwa kostnego oraz specjalistyczne oprogramowanie do terapii Neurofeedback to tylko niektóre z elementów wyposażenia zapewniających prowadzenie tarapii na najwyższym poziomie.

Beneficjenci systematycznie, co najmniej raz w tygodniu korzystają z terapii Integracji sensorycznej, terapii neuro i logopedycznej, terapii pedagogicznej, terapii EEG biofeedback, terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, zajęć gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej oraz treningu umiejętności społecznych TUS. W pierwszym roku realizacji przewidzianych jest łącznie 5420 godzin specjalistycznego wsparcia.

   Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 marca 2022 roku i zakłada poprawę w funkcjonowaniu u co najmniej 75 procent beneficjentów objętych wsparciem za pośrednictwem środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Plik do pobrania tutaj

    

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_20190823_121640.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_20190823_125009.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_20190823_125258.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_20190823_132854.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_20190823_133623.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_img_20190724_101356.jpg

b_150_100_16777215_00___images_ROZWOJ2019_img_20190814_175540153.jpg