Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

  EEG Biofeedback

Dzięki tej terapii następuje niwelacja problemów w nauce i deficytów mowy, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, poprawa procesów adaptacyjnych ,rozumienia arytmetyki, logicznego myślenia oraz rozwój funkcji poznawczych. Zajęcia prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu. EEG Biofeedback jest metodą zaliczaną do technik neurotechnologicznych. Wykorzystuje wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną i bioinżynieryjną. Służy polepszeniu funkcji poznawczych       i stymulacji neuroplastyczności mózgu. Za pomocą tej metody dziecko samo uczy się poprzez sprzężenie zwrotne jak powinien pracować jego mózg przy minimalnym zużyciu energii, wykorzystując wszelkie możliwości funkcji poznawczych optymalizując koncentrację uwagi, pamięć, twórczość, organizację działań. Na czym polega metoda terapeutyczna EEG Biofeedback?
Polega ona na obserwacji zapisu fal mózgowych, wychwytywaniu elementów wykorzystywanych w zbyt małym stopniu           i trenowaniu ich przy pomocy specjalnej wideogry. Na głowę pacjenta zakłada się specjalne elektrody rejestrujące fale mózgowe, których wykres przekazywany jest do komputera terapeuty. Widzi on, jakie fale dominują, a jakie są zbyt słabe. Wie zatem, co należy stymulować. Fale mózgowe są przetwarzane komputerowo tak, aby doprowadzić do sprzężenia zwrotnego między obserwacją, a reakcją poddanego treningowi pacjenta. Proces ten przyjmuje formę gry komputerowej widocznej na monitorze komputera. Komputer połączony jest z elektrodami na głowie pacjenta, a on, nie używając myszki ani joysticka, wykonuje zadania siłą własnego umysłu. Gra zaprogramowana jest tak, że pacjent zdobywa punkty, kiedy uda mu się osiągnąć pożądane parametry fal mózgowych. Jeśli zaś w jego mózgu przeważają fale o niepożądanych częstotliwościach, punkty nie są przyznawane. W ten sposób mózg zapamiętuje, jak osiągać najlepsze wyniki, a tak naprawdę, jak reagować na dostarczane w formie gry bodźce, np. stres

 

MATP 160 MATP 162 MATP 161