Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.


Każdego dnia mają miejsce zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kompensacyjne – uzupełniające zaległości w nauce oraz zajęcia profilaktyczne, rekreacyjno-zabawowe, rytmiczno- taneczne. Dla beneficjentów jest przewidziany ciepły posiłek oraz słodka przekąska.


Działania prowadzone w świetlicy profilaktyczno – komputerowej:

 • Uzupełnianie zaległości w nauce poprzez systematyczną kontrolę wiedzy i umiejętności uczniów oraz kontrolę zeszytów przedmiotowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ortografię.
 • Podnoszenie kultury językowej wśród uczestników świetlicy.
 • Roztoczenie opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce, poprzez tworzenie grup wyrównawczych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz pomocy koleżeńskiej.
 • Nauka samodzielnej pracy i myślenia.
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych.
 • Udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach prac plastycznych, jako przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestniczenia w życiu kulturalnym.
 • Rozwijanie zajęć rekreacyjnych, sportowych.
 • Organizowanie zawodów:
 • Organizowanie wycieczek, rajdów, biwaków, ognisk.
 • Troska o racjonalne odżywianie wychowanków.
 • Pogadanki świetlicowe na temat bezpieczeństwa w życiu codziennym.
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na drogach.
 • Troska o prawidłową organizację wolnego czasu.
 • Troska o czystość i estetykę pomieszczeń w świetlicy.
 • Realizacja programu profilaktyki uzależnień.

zj%20op.JPG zj%20op1.JPG zj%20op2.JPG zj%20op3.jpg