Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

logo dary losu


pfron logo

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu przeprowadziło na początku maja 2017r rekrutację dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „DAR SAMODZIELNOŚCI  dzięki wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  Środowiskowej Świetlicy  Profilaktyczno-Komputerowej   DARY LOSU  w  Sieradzu ”. Już po dwóch dniach wszystkie miejsca zostały obsadzone. Od 15 maja 2017r. rozpoczęliśmy realizację zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone do marca 2019 r., dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1%.

             W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych z dofinansowania PFRON. Zajęcia realizowane są w placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu od środy do soboty.  

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna jest objęta bezpłatnymi  zajęciami   w wymiarze od 2 do 6 godzin w tygodniu.  34 beneficjentów  korzysta z bezpłatnych zajęć z następujących terapii:

- terapia Integracji sensorycznej z elementami terapii ręki oraz terapii polisensorycznej,

- terapia EEG biofeedbeck,

- terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata z elementami stymulacji bazalnej oraz  muzykoterapii

- terapia kompetencji społecznych z elementami terapii behawioralnej

- treningi umiejętności dnia codziennego z elementami ergoterapii

- terapia neuro i logopedyczna

- gimnastyka korekcyjna z elementami – kinezyterapii, terapii taktylnej, masażu klasycznego

- dogoterapia

- poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

- poradnictwo społeczno- prawne

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

          Osoby niepełnosprawne, którym pomagamy poprzez projekt „ Dar Samodzielności…” cierpią miedzy innymi na: upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera) i inne schorzenia. Każdy beneficjent otoczony jest specjalistycznym, indywidualnym wsparciem, dostosowanym odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, konkretnej choroby i postawionych do osiągnięcia w projekcie celów rozwojowych.  


 Szukasz pomocy dla swojego dziecka zgłoś się do Stowarzyszenia DARY LOSUHARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU „ Dar Samodzielności dzięki wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno- Komputerowej”- obowiązuje od 17 go lipca 2017r.Forma terapii

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Integracja Sensoryczna-

8.00-11.00     12.00-19.15

13.00-16.00     16.00-20.15    

11.00-13.00    13.00-20.15  

…………………..

Neuro/ logopedia

14.30-18.45     

……………………

13.00-16.00 16.30-19.45   

8.00-13.00    

Snoezelen

15.30-19.15  

14.30-18.45   

14.00-15.00      16.00-17.00   17.45-18.15     

8.30-12.30      

Biofeedbeck

………………..

13.00-18.15

………………….

8.00-13.00

Gimnastyka Korekcyjna

14.00-19.15     

15.00-18.15     

15.00-18.15    

8.30- 12.30   

Kompetencje społeczne

13.00-19.15      

14.30- 18.45     

14.00-19.15   

………………..

Trening Funkcjonowania Codziennego

…………………..

15.00-19.15    

15.00-19.15    

………………….

Dogoterapia

13.00-19.15     

…………………..

12.00-15.00    

9.00-11.00        

Poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

8.00-12.00   2i4 środa           m-ca                       (bez VIII,IX,X)

9.00-11.00   1i2 sobota           m-ca                       (bez VIII,IX,X)

Poradnictwo Społeczno-Prawne

2i4 w mies.     15.00-19.15 (bez VIII,IX,I,II, III)

2i4 w mies.    15.00-19.15 (bez VIII,IX,I,II, III)