Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Potrafię więcej- żyję lepiej

Cel projektu : Rehabilitacja, nabywanie, rozwijanie, podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania beneficjentów w społeczeństwie, usprawnienie komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawnianie funkcjonowania osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych.

Termin realizacji projektu to: 2013.04.01 – 2016.03.31

W ramach projektu dokonano diagnozy funkcjonalnej 70-ciu niepełnosprawnych beneficjentów w oparciu o Inwentarz Gunzburga i inne narzędzia. Opracowano Indywidualne Programy Terapeutyczne, zakwalifikowano do udziału w określonych formach wsparcia. Przeprowadzone są zajęcia terapeutyczne i udzielane jest wsparcie w następujących formach:- rehabilitacja indywidualna i grupowa, terapia SI, psychologiczna, EEG biofeedbeck, Snoezelen grupowa i indywidualna, terapia pedagogiczna i neurologopedyczna, zajęcia logopedyczne, techniczne, gospodarstwa domowego, rozwijające kreatywność, dla zdrowia, polisensoryczne oraz zajęcia usprawniające kompetencje społeczne grupowe i indywidualne. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% podatku (KRS 0000183081).

logo pfron