Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

"Pomagajmy, by każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego" 

 

 

„POMAGAJMY, BY KAŻDY KOLEJNY DZIEŃ BYŁ LEPSZY OD POPRZEDNIEGO”- zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

 

Cel zadania.

 

 

Wyrównywanie szans w rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0,5 do 16 roku życia poprzez objęcie 30 dzieci kompleksowymi oddziaływaniami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów: pedagogów, psychologa, logopedów, rehabilitantów i terapeutów zajęciowych, poprzez:

 

- wczesną diagnostykę psychologiczno – pedagogiczną, która ma na celu wykrywanie nieprawidłowości rozwoju emocjonalno - społecznego, rozwoju mowy i percepcji

 

- wczesną terapię psychologiczno - pedagogiczną stymulującą rozwój umysłowy, emocjonalny, społeczny w tym m.in.: samoobsługi i funkcjonowania w środowisku oraz rozwój mowy i języka (w przypadku stwierdzonych deficytów rozwojowych).

 

 

 Projekt „Pomagajmy, by każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego” powstał z myślą o dzieciach, których tempo rozwoju jest częściowo lub globalnie opóźniony a także zakłócony został jego prawidłowy rytm. Realizacja projektu pozwoli wdrożyć i sprawdzić koncepcję organizacyjną wielospecjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej a poprzez to wypracować optymalny i skuteczny model tych działań.

 

Ponadto Projekt pozwoli na:

- opracowanie standardów w zakresie świadczeń rehabilitacyjno – psychologiczno -logopedyczno – pedagogicznych

 

- wyselekcjonowanie grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których zajęcia edukacyjno – rewalidacyjne będą przyczyniały się do ograniczenia deficytów i usprawniały zaburzone funkcje

 

- ocenę i diagnozę funkcjonalną rozwoju dziecka dokonaną przez: rehabilitanta, logopedę, pedagoga oraz psychologa

 

- opracowanie wskazań do dalszej pracy terapeutycznej, identyfikowanie i uruchamianie mocnych stron dziecka

 

- poprawę stanu zdrowia, rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci objętych Programem, przygotowanie ich do dalszej edukacji i kontaktów

 

społecznych

 

- ograniczenie liczby dzieci i młodzieży, a w przyszłości – osób dorosłych niepełnosprawnych całkowicie biernych i zależnych od opiekunów i opieki instytucjonalnej

 

- ograniczenie wykluczenia społecznego

 

- wspieranie rodziców w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej w związku z potrzebami dziecka

 

 

Projekt obejmuje działania, które zmierzają do poinformowania społeczeństwa lokalnego a w szczególności rodziców o zainicjowaniu specjalistycznych konsultacji i zajęć edukacyjno – rewalidacyjnych w sposób kompleksowy wspierających zaburzony rozwój dzieci niepełnosprawnych. Podstawą dla podejmowanych działań jest praca specjalistów (pedagoga specjalnego, psychologa, rehabilitanta i logopedy), którzy wspólnie stawiają dokładną diagnozę funkcjonalną

 

 

Projekt „Pomagajmy, by każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego” będzie realizowany w ramach 30 minutowych spotkań z dzieckiem w cyklach: rehabilitant – pedagog, logopeda – psycholog. Poza tym dzieci będą uczestniczyły w zajęciach w Sali Doświadczania Świata oraz w terapii prowadzonej z udziałem psa – dogoterapia i w zajęciach na basenie. Na spotkaniach tych będą realizowane odpowiednio dopasowane do potrzeb dziecka treści terapii z wykorzystaniem adekwatnych metod i zasad pracy. Terapeuci prowadzący zajęcia będą spotykali się ze sobą nawzajem w celu weryfikacji diagnozy oraz na bieżąco współpracowali z rodzicami dzieci.