Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

  ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-KOMPUTEROWA "DARY LOSU"

- LATA 2017-2018


Po dwumiesięcznym wypoczynku wakacyjnym uczestnicy świetlicy profilaktyczno – komputerowej „Dary Losu” pełni  sił rozpoczęli zajęcia. W bieżącym roku szkolnym są to zajęcie z zakresu arteterapii, profilaktyki uzależnień oraz zajęcia komputerowe. Nasza świetlica jest ciepłym i przyjemnym miejscem spędzania wolnego czasu. Uczestnicy zajęć mogą tutaj przychodzić  codziennie od godziny 15.00 do 19.00. Dzieci i młodzież mogą tutaj realizować swoje zamierzenia, rozwijać zainteresowania. Otrzymają tutaj również pomoc w odrabianiu lekcji oraz ciepły posiłek.

swietlicaŚrodowiskowa Świetlica Profilaktyczno- komputerowa DARY LOSU


- LATA 2013-2016

Zadanie realizowane jest w ramach placówki wsparcia dziennego dla dwóch grup wiekowych starszej- na terenie SOSW ul. Krakowskie Przedmieście 58, oraz młodszej przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu. Korzysta z niego 70 dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Dla kilku dzieci o szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej prowadzone są zajęcia na terenie ich domów rodzinnych w Burzeninie, Złoczewie, Zapolu oraz w Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

 

I. Nadrzędnym celem świetlicy jest zagospodarowanie czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie poprzez:


- dostarczenie informacji na temat uzależnienia oraz o zagrożeniach płynących z zażywania środków odurzających
- promowanie zdrowego stylu życia
- poznawanie podstawowych wiadomości dotyczących obsługi komputera
- umożliwienie wyrównania zaległości w nauce
- pomoc w nauce
- zapewnienie opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom
- organizowanie czasu wolnego
- zapewnienie codziennego ciepłego posiłku


II. Prowadzenie specjalistycznych zajęć wspierających rozwój a dostosowanych do potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Są to:


• Diagnostyka psychologiczna
• Zajęcia pedagogiczne korekcyjno- kompensacyjne
• zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne
• rehabilitacja ruchowa
• zajęcia integracji sensorycznej
• zajęcia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
• terapia EEG biofeedbeck
• zajęcia dogoterapii
• zajęcia informatyczne
• zajęcia opiekuńczo- wychowawcze Zadanie to realizowano we współpracy z Gminą Miasta Sieradz od 2004 roku a od stycznia2009 roku współfinansowane jest również ze środków PFRON.

 

świetlica1 świetlica2 świetlica3