Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Nadzór merytoryczny


Pani Maria Wika – mgr pedagogiki specjalnej

 

studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej

studia podyplomowe z zakresu zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie

szkolenie z Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem (SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku)

szkolenie- Komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa – jak uczyć tych odrębnych lecz powiązanych ze sobą umiejętności (dr. Monika Suchowierska)

 

28 letni staż pracy pedagogicznej, w tym 14 lat pełnienia funkcji kierowniczej w placówce oświatowej.

 


 

 Psycholog


 

Pani Agnieszka Przybylak-Mess - mgr psychologii

 

studia podyplomowe oligofrenopedagogika

studia podyplomowe wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

terapeuta Integracji Sensorycznej

szkolenie specjalistyczne: „Globalna diagnostyka profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”

Kurs wprowadzający do metody wideo treningu

Kurs „Diagnoza i terapia SI małego dziecka”

Kurs „Mała motoryka – wspieranie rozwoju manipulacji i grafomotoryki”

Kurs „Monachijska Diagnostyka Rozwojowa”

3-stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej”

Szkolenie „Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i rozwój mowy”

 


 Pedagodzy specjalni

 

Pani Beata Fogiel – Dobiecka mgr pedagogiki wczesnoszkolnej


studia podyplomowe oligofrenopedagogika

studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

szkolenie terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (sorw dla dzieci i młodzieży z autyzmem w Gdańsku)

szkolenie komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa – jak uczyć tych odrębnych lecz powiązanych ze sobą umiejętności (dr. Monika Suchowierska)

szkolenie "Jak nauczyć małe dziecko czytać " (B. Balcerek-Bunio)


Pani Zuzanna Kuran - mgr Pedagogika wieku dzieciecego;

- Studia podyplomowe: - Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami;

- Oligofrenopedagogika z Rewalidacją Osób z Głębokim Uposledzeniem;

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Wczesna Interwencja

Pani Aleksandra Cieślak  - lincencjat - zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

studia magisterskie - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; - obrona w czerwcu 2014;

studia podyplomowe - oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem 

kurs: praca z dziekciem autystyczym;

diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci od 1  do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi

Pani Anna Mikołajczyk - mgr Nauczanie Poczatkowe,

- studia podyplomowe: - Pedagogika Specjalna - Terapia Pedagogiczna,

- kursy i Szkolenia:- Praca z Dzieckiem autystycznym,

- Spójrz inaczej na agresję,

- Wszyscy chcemy szkoły bez narkotyków;

- Przeciwdziałanie agresji w szkole,

- Procedury postępowania nauczycieli w szkole i metody współpracy z policją w sytuacji zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją; 

- Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym,

- Praca z dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej - elementy treningu pomagania,

- Ofiara Przemocy,

- Praca z dzieckiem z ADHD,

- Metoda werbotonalna,

- Przemoc w szkole - wiem co robić,

- szkolenie przygotowjące do realizacji programu zapobiegania narkomanii "Przeciw"

 

 

Pani Marlena Chudecka – mgr pedagogiki w zakresie edukacji specjalnej

 

studia podyplomowe: "Oligofrenopedagogika"

- "Wspomaganie rozwoju i eduakcja uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej"

szkolenia:

- ,,Komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa – jak uczyć tych odrębnych, lecz powiązanych ze sobą umiejętności”

- "Jak nauczyć małe dziecko czytać ”

- 3-stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie)

- szkolenie „Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i rozwój mowy”

- "Metody pracy z dzieckiem z autyzmem, praca nad zachownaiami trudnymi";

- "Kształtowanie umiejętnosci komunikacyjnych i rozwój mowy" - Stosowana Analiza Zachowania;

- wykorzystanie elementów metody werbo - tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej 


Neurologopeda

 

Pani Justyna Kunert - mgr pedagogiki wczesnoszkolnej


studia podyplomowe logopedia

studia podyplomowe neurologopedia

szkolenie Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem (SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku)

szkolenie Komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa – jak uczyć tych odrębnych lecz powiązanych ze sobą umiejętności (dr. Monika Suchowierska)

szkolenie Jak nauczyć małe dziecko czytać (B. Balcerek-Bunio)

 


 Rehabilitanci

 

 Pani Grażyna Michalak

– licencjat fizjoterapii,

- ratownik medyczny,

- kurs podstawowy koncenpcji PNF- Proprioceptive Neroomuscular Facilitation

- kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej

 

Pani Aleksandra Tokarek - mgr fizjoterapii


studia podyplomowe oligofrenopedagogika

kurs metody rehabilitacyjnej PNF 

kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia

kurs "Fizjoterapia dziecka ryzyka”

kurs "Wielowymiarowa terapia manualna stóp"


Pan Bartosz Świniarski - mgr fizjoterapii;

studia podyplomowe: oligofrenopedagogika

kurs: instruktor sportu i rekreacji, specjalizacja - snowboard

Kinesiology - Taping - kurs podstawowy i rozszerzony

instruktor sportu osób niepełnosprawnych - specjalizacja koszykówka na wózkach inwalidzkich 

Kurs koncepcjiNDT Bobath

Kinesjology - Taping w pediatrii

szkolenie: "Diagnostyka i rehabilitacja niemowląt  i dzieci starszych"


 Terapeuci SI

 

Pani Agnieszka Otrębska mgr pedagogiki wieku dziecięcego


studia podyplomowe oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem

studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

terapeuta integracji sensorycznej

3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem

kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

 

 

Pani Agnieszka Przybylak-Mess - mgr psychologii doradztwa zawodowego


studia podyplomowe oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem

studia podyplomowe wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

terapeuta integracji sensorycznej

szkolenie specjalistyczne: „Globalna diagnostyka profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”

kurs wprowadzający do metody wideo treningu

Diagnoza i terapia SI małego dziecka

Mała motoryka – wspieranie rozwoju manipulacji i grafomotoryki

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

     1.  3-stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej

Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i rozwój mowy

 


Terapeuta Snoezellen

 

 Pani Agnieszka Otrębska –mgr pedagogiki wieku dziecięcego


studia podyplomowe oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem

studia podyplomowe wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

terapeuta Snoezellen

terapeuta integracji sensorycznej

3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem

Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa 

Terapeuta EEG biofeedback

 

 

Pani Lilianna Krystkiewicz - mgr pedagogiki 


studia podyplomowe oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem

studia podyplomowe terapia pedagogiczna z elementami logopedii

kurs terapii EEG Biofeedback I i II stopnia

kurs z komunikacji alternatywnej i wspomagającej 


Zajęcia kynoterapii prowadzone są przez Fundację AMI