Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

logo%20program%20regionalny.jpg  lodzkie.png  ue-efs.jpgSPECJALISTYCZNA PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO Projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” . Jej głównym celem jest poprawa funkcjonowania uczestników projektu na poziomie poznawczym, społecznym i behawioralnym. Beneficjenci na zajęciach opiekuńczo – wychowawczych uczą się jak funkcjonować i być samodzielnym w codziennym życiu. Doskonalą ją umiejętności radzenia sobie ze stresem; w różnych, trudnych sytuacjach życiowych. Poprawiają swoje umiejętności komunikacyjne i kompetencje społeczne. Biorą udział w wycieczkach, zwiedzają wystawy kulturowe, oglądają filmy edukacyjne, gotują i wykonują wiele ćwiczeń poprawiających ich ogólne funkcjonowanie.

Projektpt.:"Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim"współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-A003/17-00 w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Priorytet IX Działanie IX.2


2124

25


3133


3.jpg


4.jpg


8.jpg


12.jpg