Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym


Corocznie począwszy od 2004 roku w dniu 5 maja organizujemy we współpracy z placówkami oświatowymi ( Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz Gimnazjum nr 2) - Obchody Europejskiego Dnia Godności Osoby z Upośledzeniem Umysłowym.
Są one formą walki z izolacją społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodzin.
Organizujemy w tym dniu barwny pochód głównymi ulicami miasta Sieradza oraz wspólną zabawę na piknikach bądź rywalizację sportową.Wszystko po to, by zamanifestować obecność niepełnosprawnych wśród zdrowego społeczeństwa.
Ponadto chcemy:


- zwrócić uwagę społeczności lokalnej na problemy ludzi niepełnosprawnych
- zaprezentować możliwości osób niepełnosprawnych
- aktywizować młodzież w grupach wolontariuszy
- dostarczać rodzicom z dzieckiem niepełnosprawnym radości i wzruszeń
- kształtować w społeczności lokalnej akceptującą postawę wobec dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
- włączyć władze lokalne do działań, likwidujących izolację osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczeństwie.


Każdorazowo wręczane są władzom miasta i powiatu petycje, w których prosimy o realizację konkretnych postulatów poprawiających jakość życia osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sieradza oraz powiatu sieradzkiego.

 

dzień godn1 dzień godn2 dzień godn3