Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...Czytaj więcej... 

Od dnia 17.05.2021r ruszył Program,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021 w roku 2021r.

Przekazane środki Funduszu Solidarnościowego w wysokości 100 980,00zł przeznaczone są na realizację zadania resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021. Celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla :

  1. 1)Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w liczbie nie mniejszej niż 200osób;
  2. 2)Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2020r.poz.426,   z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Z Programu będzie korzystało 9 uczestników , do ich dyspozycji będzie 5 asystentów.

 Czytaj więcej...     Czytaj więcej...

                                      REKRUTACJA uzupełniająca


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna uzupełniającą rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „Szansa dla najmłodszych” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych.  

      Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 14- 17 maja 2021 r w godz. 16.00- 18.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 502240354 po godz.14.00.

Karta Zgłoszeniowa

Czytaj więcej...       Czytaj więcej...

REKRUTACJA uzupełniająca


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu rozpoczyna uzupełniającą rekrutację dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „ ROZWÓJ KROKIEM DO NIEZALEŻNOŚCI” realizowanego od maja 2019 r do marca 2022 r, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1% oraz dopłat uczestników w wysokości 7 zł za godzinę terapii specjalistycznej.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych.  

      Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Wypełnione Karty Zgłoszeniowe z subiektywną ocena samodzielności ( do pobrania ze strony www.darylosu.org) oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności i inną dokumentację np. opinię z poradni psychologicznej lub opinię pedagoga z placówki lub zaświadczenie od lekarza, dokumentację medyczną należy składać w biurze Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w dniach 19- 20 kwietnia 2020 r w godz. 16.00- 18.00.

Rekrutacja uzupełniająca - pobierz plik

Wesołych pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy

życzą Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia

na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych

Dary Losu w Sieradzu


Czytaj więcej...


2 kwietnia -  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Autyzm - Poznaj zanim ocenisz!


Czytaj więcej...Czytaj więcej...