Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu przeprowadziło na początku maja 2017r rekrutację dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do projektu : „DAR SAMODZIELNOŚCI  dzięki wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w  Środowiskowej Świetlicy  Profilaktyczno-Komputerowej   DARY LOSU  w  Sieradzu ”.                                                               Już po dwóch dniach wszystkie miejsca zostały obsadzone. Od 15 maja 2017r. rozpoczęliśmy realizację zajęć terapeutycznych, które będą prowadzone do marca 2019 r., dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON oraz środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z odpisu 1%.

             W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych zakupionych z dofinansowania PFRON. Zajęcia realizowane są w placówce wsparcia dziennego Stowarzyszenia przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu od środy do soboty.  

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna jest objęta bezpłatnymi  zajęciami   w wymiarze od 2 do 6 godzin w tygodniu.  34 beneficjentów  korzysta z bezpłatnych zajęć z następujących terapii:

- terapia Integracji sensorycznej z elementami terapii ręki oraz terapii polisensorycznej,

- terapia EEG biofeedbeck,

- terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata z elementami stymulacji bazalnej oraz  muzykoterapii

- terapia kompetencji społecznych z elementami terapii behawioralnej

- treningi umiejętności dnia codziennego z elementami ergoterapii

- terapia neuro i logopedyczna

- gimnastyka korekcyjna z elementami – kinezyterapii, terapii taktylnej, masażu klasycznego

- dogoterapia

- poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne

- poradnictwo społeczno- prawne

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

          Osoby niepełnosprawne, którym pomagamy poprzez projekt „ Dar Samodzielności…” cierpią miedzy innymi na: upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera) i inne schorzenia. Każdy beneficjent otoczony jest specjalistycznym, indywidualnym wsparciem, dostosowanym odpowiednio do jego potrzeb, możliwości, konkretnej choroby i postawionych do osiągnięcia w projekcie celów rozwojowych.  

 Szukasz pomocy dla swojego dziecka zgłoś się do Stowarzyszenia DARY LOSU.


rozkład zajęć do pobrania

W dniach 15-18 czerwca 2017 roku odbyła się wycieczka „ Witaj Gdańsku”, której uczestnikami było 20 niepełnosprawnych podopiecznych Stowarzyszenia wraz z opiekunami i rodzicami. Zakwaterowani byliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym WIKING w nadmorskiej miejscowości Jantar. Zwiedziliśmy Zamek w Malborku, urokliwą Krynicę Morską, Gdańsk, Sopot i Gdynię. Niezapomniane wrażenia pozostaną w naszej pamięci po wizycie w Oceanarium, sopockim molo a także Gdańskiej Starówce strzeżonej przez posąg Neptuna. Było zwiedzanie, zabawa dyskotekowa, wspólne grillowanie, spacery nad morzem oraz plażowanie ponieważ dopisała nam wspaniała pogoda. Wycieczka dla osób niepełnosprawnych dofinansowana została ze środków PFRON będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej...Sponsorami Wycieczki są:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 06.06.2017 roku w Teatrze Miejskim odbyła się kolejna uroczystość związana z obchodami 10-lecia wczesnego wspomagania rozwoju na terenie powiatu sieradzkiego. Uroczystość składała się z trzech części: uroczystej Gali, części zabawowej dla dzieci oraz przedstawienia teatralnego.Podczas Gali przedstawiono historię zajęć wczesnego wspomagania oraz zaprezentowano obecny ich charakter, wręczono upominki pierwszym uczestnikom zajęć oraz złożono podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój tej działalności. W części zabawowej pogoda pokrzyżowała plany i zamiast zabaw podwórkowych była świetna zabawa w holu teatru. Spotkanie uwieńczyło przedstawienie "Pszczółka Maja i przyjaciele" przygotowane przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

W dniach: 25.04 (Warta), 26.04 (Złoczew), 06-07.06.2017r. (Sieradz) została wykonana przez nauczycieli i gościnnie dzieci bajka pt.: „Maja i przyjaciele”. Dochód z przedstawienia zostanie przeznaczony na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych wychowanków.W przedstawieniu wzięli udział: Maja – Aldona Sowijak, Gucio- Bożena Olszewska, pająk Tekla – Donata Biernacka, mysz Aleksander – Katarzyna Piaskowska, pasikonik Filip – Aneta Bińczyk-Strumińska, drużyna mrówek – Sara Piecyk, Maja Piecyk, Sonia Piecyk, Kacper Kaczmarek, Sylwia Zwierzak, Franek Gajda,biedronka – Maja Wojtkiewicz, mucha Funia – Beata Wojtkiewicz, żaba – Wiktoria Nowakowska, żuk Teodor – Agnieszka Sobczyńska. Dzieci bawiły się wyśmienicie, gdy w trakcie występów poznawały przygody, psoty mieszkańców łąki. Oprócz świetnej gry aktorskiej przyciągały kolorowe stroje i niezwykły bajkowy klimat. Dodatkowo dzieci mogły czynnie brać udział w przedstawieniu tańcząc i bawiąc się wraz z „aktorami” na scenie.

Po raz kolejny ulicami Sieradza przeszedł głośny, radosny i kolorowy korowód w związku z obchodami Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbył się 10.05.2017r. i służył propagowaniu postaw otwartości i akceptacji.Uczestniczyli w nim: osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie, dyrekcja i nauczyciele SOSW, podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 i dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Pochód wyruszył sprzed SOSW ulicami: Krakowskie Przedmieście, Polna, Leszka Czarnego, Piłsudskiego na Plac Wojewódzki. Tutaj została odczytana i wręczona petycja Władzom Miasta i Powiatu. Wskazywała na ograniczenia i bariery m.in.: komunikacyjne, prawne, edukacyjne, które utrudniają swobodne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Głos zabrali m.in.: prezydent Sieradza -p. Paweł Osiewała i starosta – p. Mariusz Bądzior.
Następnie uczestnicy pochodu wyruszyli ulicami: Żwirki i Wigury, Warcką, Dominikańską na Plac Teatru Miejskiego w Sieradzu. Na każdego czekał słodki poczęstunek. Impreza zakończyła się wspólnym oglądaniem bajki pt.: „Zwierzogród”. Pomimo chłodnej aury wszystkim dopisywał dobry nastrój.