Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...  od dnia 01.09.2016 roku jest realizowane zadanie pt.: "Terapia SI oraz Snoezelen" finansowane ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji "REKLAMA DZIECIOM 2015", środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego oraz pracy wolontaryjnej członków Stowarzyszenia.

Zadanie zakłada prowadzenie spechjalistycznej rehabilitacji: 

terapii metodą Snoezelen;

oraz terapii Integracji Sensorycznej SI

dla 15 dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia z opinią o potrzebie tego typu oddziaływań, potwierdzającą występowanie deficytów rozwojowych lub niepełnosprawność. Beneficjenci to mieszkańcy terenu powiatu sieradzkiego i powiatów ościennych

W terminie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku jest realizowane zadanie publiczne pt.: przeprowadzenie wielospecjalistycznej terapii dzieci do 6 roku życia uczestniczących w projekcie "Po stronie rodziny  - rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim" współfinansowanym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 - usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie skierowane jest do 10 beneficjentów (dzieci 0-6 r.ż), które zostaną objęte 600 godzinami indywidualnej terapii: psychologicznej, pedagoginej integracji sensorycznej SI, neurologopedycznej, logopedycznej, dogoterapii  oraz terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata. Zadanie finansowane jest również ze środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego. 


Czytaj więcej...                              Czytaj więcej...                                      Czytaj więcej... 

Projekt : "PO STRONIE RODZINY - ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE SIERADZKIM"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W terminie od 15.08.2016 roku do 12.12.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia "DARY LOSU" przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu realizowany jest projekt pt.: z TESCO  ZDROWO I  WESOŁO"  współfinansowany w ramach programu "Decydujesz, pomagamy" organizowanego przy współpracy Fundacji Pracowania Badań i Innowacji Stocznia z siedzibą w Warszawie ze spółką Tesco (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Fundacji TESCO dzieciom z siedzibą w Krakowie (www.pomagamytesco.pl).  Skierowany jest on do 10 Beneficjentów. Projekt obejmuje działania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, prowadzone w dwóch grupach po 5 osób, będą to:

1. Spotkania integracyjne dlabeneficjentów i ich rodzin, przedstawicieli TESCO i Stowarzyszenia;

2. Spotkania z dietetykiem;

3. Warsztaty kulinarne;

4. Zajęcia plastyczno - techniczne rozwijające kreatywność;

5. Opracowanie "Poradnika zdrowych i smacznych potraw"

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Lubimy być aktywni-pod takim hasłem odbyły się dwa kolejne wyjazdy na baseny termalne do Uniejowa (14.05.216r. i 09.08.2016r.)

Aktywnie spędziliśmy czas i zrelaksowani wodami termalnymi cieszymy się życiem…

Finansowo nasz wyjazd wsparły Zakłady Farmaceutyczne POLFARMA S.A.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 16.07.2016 r. odbyła się wycieczka do Torunia.

W wyjeździe wzięło udział 30 dzieci. Zwiedzanie odbywało się z przewodnikiem pod hasłem TORUŃ LEGEND I MITÓW.

Zobaczyliśmy przepiękne Stare Miasto, odwiedziliśmy Dom M. Kopernika i zakupiliśmy pyszne toruńskie pierniki. Następnie zjedliśmy posiłek w stylowo urządzonej karczmie. W dalszej części naszej wycieczki zawitaliśmy do Planetarium, gdzie oglądaliśmy film „W poszukiwaniu życia”. Po fajnie spędzonym dniu wróciliśmy do swoich domów pełni wrażeń i pozytywnych emocji.

Mogliśmy wyjechać dzięki środkom PFRON w dyspozycji Powiatu Sieradzkiego w wysokości 2706,40zł.


Czytaj więcej...

Czytaj więcej...