Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Boże Narodzenie to cudowny czas.

Wszyscy już czekają na choinki blask.

Na jej świeży zapach i kolorów moc na pierwsza gwiazdkę

i tę cudowną wigilijną noc.

Wesołych świąt.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

  

Zarząd Stowarzyszenia "Dary Losu" zaprasza

członków Stowarzyszenia

na spotkanie wigilijne

które odbędzie się w dniu 16.12.2016 roku o godzinie 16.00

w restauracji "Marusia".

Prosimy o potwierdzenie przybycia

pod nr telefonu 603 471 163


kliknij tutaj

sosw sieradz

Rekrutacja


                   Czytaj więcej...                        Czytaj więcej...

Stowarzyszenie  DARY LOSU w Sieradzu ogłasza  rekrutację uczestników  do zadania publicznego Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym   poprzez  prowadzenie  grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych pn.  Chcemy być samodzielni  2016, finansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Wojewody Łódzkiego, środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego oraz pracy wolontaryjnej. W ramach projektu w okresie wrzesień- grudzień 2016r. prowadzone będą terapie: Integracji Sensorycznej, neurologopedyczna, kompetencji społecznych i Snoezelen w Sali Doświadczania świata.

Beneficjentami są  dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkające w powiecie sieradzkim i powiatach ościennych: zduńskowolskim, łaskim, poddębickim, wieruszowskim i wieluńskim w  wieku  od 1 do 13 r.ż.

Rekrutacja w 3 tygodniu września. Dokumenty można składać w biurze Stowarzyszenia przy ul.Warneńczyka 1 w Sieradzu

od  godz. 16.00 do godz.17.00  w poniedziałek, wtorek, środę od  godz. 15.00 do godz.16.00 

w czwartek, piątek od  godz. 09.00 do godz.12.00  w sobotę.

Wymagane dokumenty:

* formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej)

* aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

* dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,

*  opinia z poradni psychologiczno- pedagogicznej lub opinia od wychowawcy przedszkola/szkoły lub zaświadczenie od lekarza pediatry o wskazaniu usprawniania.

* deklaracja wniesienia opłaty w wysokosci 175 zł za 36 godzin terapii.

O zakwalifikowaniu na listę ostateczną oraz terminie podpisania umowy rodzice beneficjentów zostaną powiadomieni telefonicznie.

Dodatkowe informacje pod numerami tel. 502240354, 509685180 ( prosimy dzwonić w godz. popołudniowych).       


   formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej...  od dnia 01.09.2016 roku jest realizowane zadanie pt.: "Terapia SI oraz Snoezelen" finansowane ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji "REKLAMA DZIECIOM 2015", środków własnych Stowarzyszenia pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego oraz pracy wolontaryjnej członków Stowarzyszenia.

Zadanie zakłada prowadzenie spechjalistycznej rehabilitacji: 

terapii metodą Snoezelen;

oraz terapii Integracji Sensorycznej SI

dla 15 dzieci w wieku od 3 do 12 roku życia z opinią o potrzebie tego typu oddziaływań, potwierdzającą występowanie deficytów rozwojowych lub niepełnosprawność. Beneficjenci to mieszkańcy terenu powiatu sieradzkiego i powiatów ościennych

W terminie od 01.09.2016 roku do 30.06.2017 roku jest realizowane zadanie publiczne pt.: przeprowadzenie wielospecjalistycznej terapii dzieci do 6 roku życia uczestniczących w projekcie "Po stronie rodziny  - rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim" współfinansowanym ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, poddziałanie 9.2.1 - usługi społeczne i zdrowotne.

Zadanie skierowane jest do 10 beneficjentów (dzieci 0-6 r.ż), które zostaną objęte 600 godzinami indywidualnej terapii: psychologicznej, pedagoginej integracji sensorycznej SI, neurologopedycznej, logopedycznej, dogoterapii  oraz terapii Snoezelen w Sali Doświadczania Świata. Zadanie finansowane jest również ze środków własnych Stowarzyszenia, pochodzących z darowizn 1% podatku dochodowego. 


Czytaj więcej...                              Czytaj więcej...                                      Czytaj więcej... 

Projekt : "PO STRONIE RODZINY - ROZWÓJ USŁUG NA RZECZ RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE SIERADZKIM"

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego