Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... PROJEKT CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIERADZKIM Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu jako partner realizuje: 1.WSPARCIE W RAMACH SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO EEG BIOFEEDBACK W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w zad.6 realizowana jest terapia specjalistyczna w zakresie. Beneficjenci bardzo chętnie uczęszczają na tę formę terapii. Podstawą treningu jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu” polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Poprzez specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzi się do wzrostu walorów funkcji poznawczych mózgu oraz do poprawy jakościowej pracy mózgu, sprawiając lepsze funkcjonowanie organizmu. Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... REHABILITACJA Czytaj więcej...Czytaj więcej... ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE/NEUROLOGOPEDYCZNE 2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.7 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego odbywają się specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Osoby biorące udział w projekcie mogą rozwijać swoje umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. Prowadzone zajęcia pozwalają zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe i umiejętności społeczne. Wspólne spędzanie czasu z terapeutami i udział w różnorodnych zajęciach pozwala cieszyć się i uśmiechać. Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... 3. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE dla niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych mieszkańców powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach 16-17.03.2019r. odbyło się dwudniowe szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie było z obszaru tworzenia strategii terapeutycznych i dotyczyło:Zachowań trudnych w ujęciu rozwojowym. Szkolenie prowadziła doświadczona terapeutka z Fundacji Zrozumieć Autyzm. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę z zakresu: podstawowych założeń pracy z dzieckiem w spektrum autyzmu w podejściu rozwojowym opartym na zabawie, dostarczenie narzędzi i technik metody Growth trough Play System wspierających rozwój umiejętności społeczno- komunikacyjnych jako strategie zapobiegania występowaniu zachowań trudnych. Uczestnicy zdobyli umiejętności: odczytywania informacji, jakie stoją za zachowaniem trudnym, tworzenia strategii terapeutycznych w podejściu rozwojowym, tworzenia strategii działania w oparciu o opis konkretnego przypadku. Beneficjenci szkolenia otrzymali materiał szkoleniowy w postaci papierowej i elektronicznej.
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... OGŁOSZENIE W dniach 16-17.03.2019r. odbędzie się szkolenie nt. „ Zachowania trudne w ujęciu rozwojowym ” 16.03.2019r.- sobota godz. 10.00-16.30 17.03.2019r.- niedziela godz. 10.00-16.00 Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Panią Iwonę Wojtasik terapeutę Fundacji Zrozumieć Autyzm Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w szkoleniu.
Czytaj więcej... Czytaj więcej...Czytaj więcej... W ramach realizacji projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”- zad.6 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 27.02.2019r. odbyło się szkolenie grupowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Szkolenie dotyczyło problematyki wspierania członków rodziny z osobą niepełnosprawną ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństwa. Spotkanie prowadzone było przez psychologa, pracownika Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. Celem szkolenia było wyposażenie zgromadzonych w wiedzę i umiejętności z zakresu budowania pozytywnych więzi w rodzinie, relacji rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem, wspieraniu rodzeństwa osób z niepełnosprawnością. Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...Czytaj więcej...Czytaj więcej... OGŁOSZENIE W dniu 27.02.2019r. o godz.16.00 odbędzie się szkolenie nt. „Wspieranie członków rodziny z osobą niepełnosprawną ze szczególnym uwzględnieniem rodzeństwa.” Szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracownika Polskiego Instytutu Ericsonowskiego psycholog Panią Aleksandrę Skonieczną Zapraszamy opiekunów faktycznych beneficjentów projektu Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim do udziału w spotkaniu.