Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Czytaj więcej...

Drodzy Państwo.

 

             W uzupełnieniu informacji przekazanej telefonicznie (sms) wyjaśniam Państwu, że przerwa w funkcjonowaniu Niepublicznej Poradni DARY LOSU w terminie 07-15 sierpnia 2020 roku jest wynikiem mojej decyzji podjętej po uzyskaniu informacji od rodzica beneficjenta projektu Szansa, że ma pozytywny wynik badania w kierunku COVID- 19. W opinii Sanepidu, której zasięgałam dn. 7.08.2020r. nie ma konieczności wstrzymywania pracy placówki ( ponieważ kontakt z osobą dodatnią był krótki, a kontakt z dzieckiem jest kontaktem pośrednim nie stanowiącym zagrożenia wprost). Otrzymaliśmy zalecenie zakupu środków do dezynfekcji oraz porządnego wywietrzenia pomieszczeń bez konieczności przerywania pracy placówki. Realizację projektu Rozwój… w ramach Środowiskowej Świetlicy również zawieszamy w terminie 07- 10 sierpnia 2020. W tym czasie będą przeprowadzone działania dezynfekująco- porządkowe. Kieruję się w podjętych decyzjach posiadaną wiedzą, rozsądkiem oraz dbałością o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych beneficjentów i ich rodzin.        Przypominam Państwu i proszę o sumienne stosowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w naszych placówkach w związku z COVID-19.

                                                                                       

 Pozdrawiam M. Wika.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...   Czytaj więcej...

Projekt  SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH współfinansowany ze środków PFRON w ramach  Niepublicznej  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej DARY LOSU w Sieradzu.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON dla małych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności realizuje od maja 2019 r do marca 2022 projekt : „ SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH”.

W ramach projektu prowadzone są intensywne, specjalistyczne terapie w wymiarze śr. 4 godz. tygodniowo
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktyczno- terapeutycznych:

- terapia Integracji sensorycznej

- terapia neuro i logopedyczna

- rehabilitacja ruchowa

- terapia psychopedagogiczna

     Ponadto bezpłatnie prowadzone są śr. 2 godz. miesięcznie:

- poradnictwo psychologiczne

- konsultacje specjalistyczne

Poniżej zamieszczamy harmonogram realizowanych działań.

Kadra pedagogiczna to wysoko- wykwalifikowani specjaliści z ukończonymi studiami magisterskimi z zakresu fizjoterapii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki i psychologii oraz dodatkowymi studiami podyplomowymi i szeregiem kursów specjalistycznych przez wiele lat pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zgłoszenia na listę rezerwową do projektu przyjmowane są w systemie ciągłym na podstawie Kart Zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej.

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa; Harmonogram