Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

Kampania promocyjna


Promocja zadania zawierająca informacje o naborze beneficjentów, rekrutacji oraz    dofinansowaniu  ze środków Województwa Łódzkiego - umieszczenie na stronie internetowej oferenta, w gablocie informacyjnej Stowarzyszenia, facebooku, ( od momentu przyznania dofinansowania do zakończenia jego realizacji) oraz ogłoszenie w radiu.

2.Przeprowadzenie rekrutacji w wyniku której zostanie wyłoniona 30 beneficjentów ostatecznych oraz przygotowanie listy rezerwowej.

Rekrutacja (wolontariat) trzeci tydzień września 2016r w biurze przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu.

od16.00 godz. do 17.00 godz. poniedziałek, wtorek, środa;

od 15.00 godz. do 16. 00 godz.-czwartek, piątek

od 09.00 godz. do 12.00 godz. sobota

             Podczas rekrutacji uwzględniane będą:

  • - kompletność dokumentów (formularz zgłoszeniowy, orzeczenie o niepełnosprawności, dokument potwierdzający miejsce zamieszkania)
  • wiek beneficjenta

- kolejność zgłoszeń


Warunkiem kwalifikacji jest orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające nieprawidłowości w rozwoju. Z uwagi na udowodnioną zależność, że im wcześniejsze oddziaływania rehabilitacyjne tym większa jest ich skuteczność założono, że pierwszeństwo udziału w Projekcie mają dzieci młodsze. Ponadto chcąc wyjść naprzeciw potrzebom społeczeństwa,  zadanie obejmuje przede wszystkim tych beneficjentów, którzy z różnych powodów nie mogą skorzystać z innych form terapii lub mają do nich utrudniony dostęp. Za prawidłowy przebieg rekrutacji i właściwy dobór beneficjentów odpowiadał będzie Koordynator Projektu, stojący na czele Komisji Rekrutacyjnej. Na rozpatrzenie formularzy zgłoszeniowych oraz opracowanie listy ostatecznej i rezerwowej Komisja przeznaczy jedno 4 godzinne spotkanie. O zakwalifikowaniu na listę ostateczną oraz terminie podpisania umowy rodzice beneficjentów zostaną powiadomieni telefonicznie. Umowy z rodzicami dzieci podpisze Koordynator Projektu. Podczas rekrutacji rodzice wypełnią ankietę wstępną, wykorzystaną do sporządzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.


karta zgłoszeniowa

Czytaj więcej...

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
w prawdziwie wiosennym nastroju,
smacznego jajka i pogody ducha 
                              życzy
                  Zarząd i Członkowie 
              Stowarzyszenia DARY LOSU w Sieradzu