Get Adobe Flash player
Please update your Flash Player to view content.

REKRUTACJA !!!

W związku z otrzymaniem dofinansowania z TVP w ramach akcji Reklama dzieciom ogłaszamy rekrutację beneficjentów do udziału w trwającym 4 miesiące projekcie "Świetlica malucha". Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 roku życia ze stwierdzoną potrzebą zajęć wczesnego wspomagania rowoju.

15-stu beneficjentów będzie korzystać z zajęć prowadzoną metodą SI (integracji sensorycznej) oraz zajęć terapii w Sali Doświadczania Świata. Prowadzący są wysoko wykwalifikowanymi terapeutami SI (integracji sensorycznej), oligofrenopedagogami, terapeutami wczesnego wspomagania rozwoju oraz rehabilitantami.

W terminie od 31 marca do 3 kwietnia br w biurze Stowarzyszenia "Dary Losu" przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w godzinach od 10.00 do 16.00 można składać podania do Zarzadu Stowarzyszenia o przyjęcie do projektu.

Należy załączyć opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz inne dokumenty potwierdzajace istnienie zaburzeń rozowjowych.

Informację na temat wyników rekrutacji można uzyskac pod nr telefonu 502-240-354  w dniach 07.-08.04.2014 r. 

Czytaj więcej...                 Czytaj więcej...            Czytaj więcej...                                          Czytaj więcej...