Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu jest organizacją pożytku publicznego od 2003 roku wspierającą osoby niepełnosprawne i ich rodziny w edukacji, rehabilitacji i życiu codziennym. Zatrudniając doświadczonych specjalistów, posiadając bardzo dobrze wyposażoną bazę możemy udzielać pomocy na najwyższym poziomie. Od 2009 roku prowadzimy Placówkę Wsparcia Dziennego dysponującą 30 miejscami, oferującą zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz terapie specjalistyczne. Od 2016 roku prowadzimy Placówkę oświatową- Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w ramach której prowadzimy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Organizujemy szereg imprez integracyjnych, zabaw i spotkań dla dzieci  z placówek specjalnych oraz masowych. Z systematycznych cotygodniowych zajęć ze specjalistami korzysta ok. 100 dzieci z powiatu sieradzkiego oraz powiatów ościennych.

 

Oferujemy diagnostykę i specjalistyczne terapie

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • fizjoterapii i gimnastyki korekcyjnej
 • Bobath, PNF
 • integracji sensorycznej SI
 • neurologopedyczną i logopedyczną
 • EEG biofeedbeck oraz neurofeedback
 • snoezelen- w Sali Doświadczania Świata
 • psychologiczną
 • behawioralną
 • treningi umiejętności społecznych
 • oraz poradnictwo społeczno -prawne i medyczne

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego szeroko i systematycznie działającą na rzecz dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym.

Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jedynie odpłatną działalność pożytku publicznego. Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy z różnorodnych projektów,  zbiórki 1% podatku są dla nas bardzo ważnym źródłem wsparcia.

Jesteśmy szczególnie dumni z następująch działań: (czytaj więcej…)

Opis projektu ,,CUŚ w powiecie sieradzkim”

1. Tytuł projektu: CUŚ w powiecie sieradzkim 2. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem
11 czerwca 2024

Razem Przeciw Przemocy

Społeczna kampania informacyjno – edukacyjna pod patronatem honorowym Starosty Sieradzkiego RAZEM
21 maja 2024

ZAPEWNIENIE WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW „KLUBU PEŁNEGO DARÓW”

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DARY LOSU w SIERADZU realizuje w terminie maj 2024
21 maja 2024
1 2 3 4 14

Instytucje wspierające